Lättat Hur Man Fixar Feladressering För Anpassade SQL-funktioner.

Lättat Hur Man Fixar Feladressering För Anpassade SQL-funktioner.

Du kan inte gå fel med detta Windows-fixverktyg. Om du har problem klickar du bara på den så kommer dina problem att lösas.

Det är viktigt att kolla in dessa idéer som finns tillgängliga för korrigeringar om du får ett vanefel vid sql-funktionsfelhantering.

Hur hanterar du avvikelser i SQL?

ERROR_NUMBER() Returnerar den exakta mängden av felet, och dess fördelar är desamma som en @@E-funktionRROR.ERROR_LINE() Returnerar radnumret kopplat till T-SQL-satsen som orsakade en persons fel.ERROR_SEVERITY()ERROR_STAT()PROCEDURE_ERROR()FELMEDDELANDE()

Jag gillar att skapa utkast till icke-CLR anpassade jobb åt dig i SQL Server 2005. Den här funktionen tar en enskild inmatningssträng parad med en källsträng. Om inmatningssträngen förmodligen är ogiltig utom rimligt tvivel, vill jag varna den som ringer för dig om ett marknadsfel.

Hur kör du en användarkonsekvent funktion i SQL med parametrar?

Vi tenderar att skapa en helt enastående funktion med CREATE FUNCTION-satsen.Vi ger namnet på den kvalificerade funktionen.Vi specificerar indataparametrarna utöver dess datatyper.Vi specificerar den statistiska klassificeringen av det värde som återförs till miljön.

Min första tanke var att använda RAISERROR för att utlösa undantaget från denna regel. SQL Server tolererar dock inte detta i UDF:er (även om en mans kan kasta undantag i CLR-baserade UDF, se figur).

Min sista utväg skulle förmodligen vara att returnera NULL Något (eller något annat värde som indikerar mycket bra fel) av alla funktioner om det viktigaste indatavärdet verkligen är felaktigt. Jag behöver dock inte det här alternativet tack vare att det:

 1. Tillhandahåller inga användbara strategier för den som ringer.
 2. Tillåter mig inte att se till att du returnerar NULL som svar på lämplig inmatning (efter Så länge som den definitivt används som en felstegskod).

sql användardefinierad funktion misslyckas med hanteringen

Finns det generellt sett ett bekvämt formulär för att undvika ett enkelt felcomeback i SQL Server?

Hur implementerar man en individs felhantering?

Om du ser vilka utelämnanden som kan kastas, skapa en del av ny kod till ett jobb kring detta tillstånd. Var specifika individuella undantag. Beroende på din gadget kan dessa undantag störa den specifika forskningen om de inte skapas korrekt. Försök att använda direktiv som har förmågan att hantera fel åt dig.

bad 6 augusti 2009 klockan 18:11.

Craig WalkerCraig Walker

Få fart på din dator på några minuter

Körs din dator långsamt och trögt? Är du orolig för att förlora dina viktiga filer och data? Då behöver du inte leta längre än till Reimage � den ultimata lösningen för att fixa alla dina Windows-relaterade problem. Denna kraftfulla programvara kommer att reparera vanliga fel, skydda ditt system från katastrofer och optimera din dator för maximal prestanda. Så vänta inte längre � ladda ner Reimage idag och njut av en smidig, snabb och bekymmersfri datorupplevelse!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Starta programmet och välj ditt språk
 • Steg 3: Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationsprocessen

 • 46,6k

  Inte svaret du letar efter? Bläddra bland andra frågor med hjälp av nyckelordet SQL Server SQL Server 2005-funktionen Fel vid bearbetning av anpassade funktioner eller skicka din egen fråga.

  4

  Kan du ändra data i en pålitlig UDF?

  Användardefinierade funktioner kan användas i skript, lagrade procedurer, triggers och alla andra användardefinierade funktioner i databasen. Anpassade funktioner stöder modulär programmering. När du möjligen skulle ha designat en UDF och lagrat den här burken i databasen, kan du mobilisera den så många gånger som ditt företag vill. En anpassad funktion kan vanligtvis modifieras oberoende av den aktuella koden.

  Det är tydligt att SQL Server användardefinierade funktioner kan begränsas något tillbaka på detta sätt (och många andra).

  Denna säkra och säkra programvara kan hjälpa till att skydda din dator från fel, samtidigt som den åtgärdar eventuella problem som uppstår på den.

  Previous post Come Correggere Errori Fatali Nel Tuo Account Exchange
  Next post Comment Corriger Les Erreurs Dangereuses Dans Votre Compte Exchange