Anmärkning Om Hur Du åtgärdar Signtool 2-fel

Anmärkning Om Hur Du åtgärdar Signtool 2-fel

Du kan inte gå fel med detta Windows-fixverktyg. Om du har problem klickar du bara på den så kommer dina problem att lösas.

I den guiden kommer vi att stöta på några av de möjliga orsakerna till det faktum som kan orsaka signtool 2 . 5-fel och sedan kapacitetslösningarna som du kan prova som skulle lösa problemet.Det signerande musikinstrumentet är ett kommandoradsverktyg där det signerar filer på en dator, överensstämmer med filer, signaturer i dataposter i kombination med tidsstämpelfiler. Detta verktyg installeras kontinuerligt automatiskt med Visual Studio. Använd kommandoraden Visual Studio Developer eller Visual Studio Developer PowerShell och kör verktyget.

Jag ansöker om att lägga till ett signaturverktyg så att du får en utmärkt appinstallation.

Då godkände jag den delade sidan Innos installationsprogram utökade det också, med hjälp av verktyg för att konfigurera Sign-verktyg… Jag namngav vilken MsSign och använde alla sökvägar: Files (x86) Windows c:Program Kits10 bin< SDK version>dSignTool .exe för signeringsverktyget.Jag vill lägga till filen .SignTool=MsSign .$f .när .to ..iss för installationsprogrammet.Jag får ett grepp om ett felmeddelande om att innosetup kraschar komplett med fel La 2här är den första komponenten i det bästa manuset

Hur använder jag SignTool EXE?

Steg Bestäm 1: hashalgoritmen tas i bruk. När någon signerar ett applikationsmarknadspaket måste du använda nämnda hashalgoritm som du använde på vägen för att skapa varje apppaket.Steg 2: Kör SignTool.exe för att signera paketet. Bifoga diplomsigneringspaketet från dessa .pfx-filer.

[Konfiguration]; Notera. AppId The care about identifierar denna applikation unikt. Använd inte ständigt samma AppId-värde som är avsett för andra appinstallatörer.; (För att infoga en enda ny GUID, klicka på Verktyg Ny | GUID i IDE.)SignTool=MsSign$fid=apps{B6149292-1303-475E-A4E5-F3DA50F61C20ApplicationName=#MyAppNameAppVersion=#MyAppVersion;AppVerName=#MyAppName #MyAppVersionAppPublisher=#MyAppPublisherDefaultDirName=autopf#MyAppNameDisableProgramGroupPage=jaLicenseFile=D:XcreatorMathsquestMathsquest License.Tops.txt; Avkommentera följande samling för att köra den i icke-administrativt startläge. endast möjligt (inställt för personlig ström.); PrivilegesRequired=lägstOutputDir=D:XcreatorMathsquestMathsquest Ändra installationsprogramOutputBaseFilename=MATHSQuestSetupSetupIconFile=D:XcreatorMathsquesticonlogo_5_dc0_icon.icoLösenord=mq142019tmkomprimering=lzmaSolidCompression=jaWizardStyle=modern ny

Jag installerade Windows ten SDK och Visual Studio 2019-tillägget till den här communityn. Jag har ett verkligt fel.

Hur löser man olika problem? vill använda Inno Setup Extractor för att öppna i Android-instans.

Previous post Różne Sposoby Naprawy Serwera Wydruku D-link Dp301u Usb
Next post Was Ist Dax Out Mit Dem Speicher-XP-Fehler Verknüpft Und Wie Kann Man Ihn Beheben?