F4u001 Rozwiązywanie Problemów Rozwiązywanie Problemów Belkin

F4u001 Rozwiązywanie Problemów Rozwiązywanie Problemów Belkin

Nie możesz się pomylić z tym narzędziem do naprawy systemu Windows. Jeśli masz problemy, po prostu kliknij, a Twoje problemy zostaną rozwiązane.

Może pojawić się komunikat o błędzie f4u001 Narzędzie Belkin do rozwiązywania problemów. Cóż, istnieje kilka sposobów, aby pomóc Ci rozwiązać ten problem, niedługo nam się to spodoba.

Belkin International, Inc., w tym wszystkie jej podmioty stowarzyszone i zależne („Belkin”, „my” lub „nas”), dziękujemy za zakup jednego z każdego produktu Belkin, Narzędzia Belkin lub WeMo („Produkt”). Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego (“Umowa”) jest w rzeczywistości danymi prawnymi zawierającymi warunki wraz z podmiotem, w ramach którego użytkownik ma zapewnić użytkownikowi korzystanie z określonego oprogramowania (jak uważa się poniżej), które obsługuje produkt. PRZECZYTAJ

f4u001 belkin rozwiązywanie problemów

PRZED ZAINSTALOWANIEM LUB UŻYCIEM TEGO PRODUKTU PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. SPRAWDŹ

Zaznaczając pole, klikając przycisk potwierdzenia podczas pierwszej instalacji oprogramowania przez osobę, zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej Umowy. RÓWNIEŻ POPRZEZ UŻYWANIE, KOPIOWANIE LUB PLANOWANIE OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA WSZYSTKIE NINIEJSZE WARUNKI, NIE AKCEPTUJE WARUNKÓW, KLIKNIJ PRZYCISK I/LUB KOPIUJ, ZAINSTALUJ LUB USUŃ OPROGRAMOWANIE Z JAKIEGOKOLWIEK URZĄDZENIA, KTÓREGO POSIADASZ LUB KONTROLUJESZ. Jeśli niekoniecznie akceptujesz warunki niniejszej Umowy i nabyłeś oprogramowanie z systemem od autoryzowanego sprzedawcy, sprzedawcy zakupów online lub w Sklepie z aplikacjami (zgodnie z definicją poniżej), możesz wrócić z produktem do domu ze zwrotem środków, biorąc pod uwagę względy obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego powrotów.

Ta aplikacja jest oprogramowaniem licencjonowanym przez firmę Belkin w Twoim regionie oraz, jeśli jest to poprawne, przez dostawców firmy Belkin. „Oprogramowanie” oznacza każdy z wbudowanych programów i powiązanych katalogów wyprodukowanych z Produktem; wszelkie programy, szkolenia lub „Aplikacje” i powiązane pliki przeznaczone dla Produktu; Praktycznie zmodyfikowane układy i aktualizacje, możliwe ulepszenia każdego z tych programów (na przykład dostarczane przez aktualizacje Earth), wszystkie kolejne wersje niektórych programów, nie wspominając o wszystkich podróbkach tych programów i plików. Oprogramowanie nie obejmuje całego oprogramowania z otwartym kodem źródłowym (zgodnie z klasyfikacją poniżej).

f4u001 belkin rozwiązywanie problemów

Przez “ty” każdy z nas oznacza nabywcę, odbiorcę lub innego końcowego użytkownika produktu, w tym większość Oprogramowania, lub nabywcę, odbiorcę, ewentualnie innego konkretnego użytkownika końcowego, zwykle Oprogramowanie na odrębnej podstawie. „Ty” prawdopodobnie odnosi się również do dostosowanej osoby, która jest właścicielem oprogramowania zapisanego z autoryzowanej witryny internetowej, takiej jak http://www.belkin.com lub z autoryzowanego rynku lub sklepu, takiego jak ten konkretny Apple App Store lub Google Play (dowolny z tych rynków aplikacji). i / lub może Sklepy mogą być określane, gdy trzeba w Umowie, jako „Sklep z aplikacjami” i łącznie tak samo często „Sklepy z aplikacjami”.

1. UDZIELENIE LICENCJI. Firma Belkin niniejszym przyznaje Ci prawo do używania: (i) załóżmy, że Twój produkt nie jest wydrukowany jako „Produkt SMB lub SMB” do niesamowitego osobistego niekomercyjnego użytku; lub (ii) jeśli uznasz, że Twój produkt jest przeznaczony dla bardzo małej lub średniej firmy, podsumowując produkt dla małych i średnich firm, do użytku osobistego i komercyjnego; Kopie Oprogramowania w postaci kodu obiektowego przy użyciu posiadanych systemów (lub, w niektórych szczególnych przypadkach oprogramowania układowego, kopiowanie oprogramowania układowego w postaci kodowania obiektowego wyłącznie na Produkcie, jeśli potrzebne jest oprogramowanie układowe). Z zastrzeżeniem, że możesz uzyskać tę globalną licencję, efektywnie (A) korzystasz z określonego oprogramowania ujawnionego w dowolnej dokumentacji użytkownika oprogramowania danej osoby; (B) jeśli Oprogramowanie może być udostępnione do pobrania na emocjonalnym netbooku lub urządzeniu mobilnym, utwórz dokładnie tyle kopii Oprogramowania, ile potrzebujesz dla siebie (nie obejmuje to oprogramowania układowego); oraz (C) przenieść wszystkie takie prawa do korzystania z całego Produktu (w tym między innymi z Oprogramowania) na inną osobę, działając jako taka osoba, która również uważa, że ​​jest związana niniejszą Umową, i na podstawie takiego przeniesienia zgadzasz się zaprzestania używania jakichkolwiek w odniesieniu do naszych Produktów i Oprogramowania.

Możesz usiąść i obejrzeć dokumentację użytkownika komputera na stronie pomocy technicznej odpowiedniej witryny firmy Belkin.

2. OGRANICZENIA LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie reklamowane. Licencjobiorca ma niewyłączne prawo do rozpatrywania oprogramowania wbudowanego wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową. Bez nieaktualnej pisemnej zgody firmy Belkin użytkownik nie może (i) modyfikować, dostosowywać ani w inny sposób tworzyć produktów ubocznych jakiegokolwiek Oprogramowania, produktu wprowadzającego Oprogramowanie lub danych użytkownika (z wyjątkiem sytuacji, które mogą być zabronione przez wspaniałą dostępną odpowiednią licencję autoryzowanego źródła) . ). nowa forma takich modyfikacji: (ii) wynajmowanie, udzielanie podlicencji, odsprzedaż, leasing, wypożyczanie, redystrybucja na inne przeniesienie (z wyjątkiem przypadków szczególnie dozwolonych powyżej) w celach komercyjnych lub w różnych celach, często Oprogramowania lub Dokumentacji użytkownika; (iii) dokonywać inżynierii wstecznej, demontować, analizować ani dekompilować jakiegokolwiek Produktu lub Oprogramowania ani w inny sposób podejmować prób przekształcenia Oprogramowania głównego do postaci czytelnej dla człowieka, dopóki nie zostanie to zrobione. prawo, a może nawet Belkin, jest zobowiązany do zezwolenia na tego rodzaju działalność na warunkach bezsprzecznie obowiązującej licencji Open Origins; (iv) uzyskiwać lub zmieniać jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych oraz innych informacji o prawach własności chronionych utworzonych przez oprogramowanie lub dokumentację Odtwarzacza; (v) uzyskać Produkt, Oprogramowanie, ale być może także Dokumentację użytkownika, aby uprawiać rozsądnie konkurencyjny sprzęt i/lub oprogramowanie lub w sposób prawdopodobnie nie określony w niniejszej Umowie lub nowej Dokumentacji użytkownika; (vi) jeśli Oprogramowanie jest oprogramowaniem sprzętowym, wykonać jedną kopię połączoną z oprogramowaniem (inną niż kopia awaryjna wyłącznie do celów archiwalnych), pomóc mu w systemie wieloużytkownikowym, ani używać go oddzielnie z technologią, w której jest zintegrowane bez wymagające pytania. jest; (vii) używać aktualnego Oprogramowania do przesyłania wirusów oprogramowania lub innego szkodliwego kodu komputerowego, przechwytywania lub programów, a czasami do obchodzenia, wyłączania lub innego ingerowania w dokładne funkcje zabezpieczeń Oprogramowania; (viii) używać Oprogramowania do uzyskiwania, znanego również jako zbieranie danych osobowych od stron końcowych, do wysyłania nieautoryzowanych komunikatów handlowych i marketingowych lub do naruszania prywatności osób trzecich; lub czasami (ix) używać Oprogramowania do jakichkolwiek fałszywych celów i/lub w sposób naruszający niniejszą Umowę. Wszelkie przywileje nie tylko wyraźnie przyznane użytkownikowi przez firmę Belkin na mocy niniejszej Umowy są zastrzeżone wyłącznie dla firmy Belkin. Nie możesz i na pewno nigdy nie uzyskasz takich praw, na zasadzie estoppel, przez domniemanie lub nawet w inny sposób.

Przyspiesz swój komputer w kilka minut

Czy Twój komputer działa wolno i wolno? Martwisz się o utratę ważnych plików i danych? Nie szukaj dalej niż Reimage — najlepsze rozwiązanie do naprawienia wszystkich problemów związanych z systemem Windows. To potężne oprogramowanie naprawi typowe błędy, ochroni system przed awarią i zoptymalizuje komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie czekaj dłużej – pobierz Reimage już dziś i ciesz się płynną, szybką i bezproblemową obsługą komputera!

  • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
  • Krok 2: Uruchom program i wybierz swój język
  • Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfiguracji

  • To bezpieczne oprogramowanie może pomóc chronić komputer przed błędami, a także naprawiać wszelkie problemy, które się na nim pojawiają.

    Previous post F4u001 Problemen Oplossen Problemen Oplossen Belkin
    Next post F4u001 문제 해결 Belkin 문제 해결